மாணவர்களுக்கு கதர் முகக்கவசம் - ArunachalPradeah

அருணாச்சலப் பிரதேச அரசு தன் மாநில பள்ளி மாணவர்களுக்கு கதரால் செய்யப்பட்ட 60,000 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முகக் கவசங்களை வழங்கியிள்ளது.

1 / 1

1.